silnice D35 (R35)

Nejpalčivějším problémem Pardubického kraje je absence moderní páteřní komunikace. Tou má být rychlostní silnice R35, jejíž výstavba je všemi netrpělivě očekávána, ale která je stále takřka v nedohlednu. Všichni lídři politických stran i všichni zvolení poslanci za Pardubický kraj ve svých volebních programech uváděli jako úkol číslo jedna co nejrychlejší dostavbu právě R35. V této složce Vás chci seznamovat s tím, jak se tento záměr daří naplňovat a co vše se ze strany poslanců pro něj dělá.


29.6.2016 – Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Vyjmenováno deset prioritních staveb včetně D35


28.6.2016 – Seminář ve sněmovně k novele zákona 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) za přítomnosti ministrů Brabce a Ťoka.


22.6.2016 – jednání na Státním pozemkovém úřadu v Pardubicích ohledně směn pozemků zabraných výstavbou D35

za účasti soukromých zemědělců a místostarosty Vysokého Mýta


22.6.2016 – ministr životního prostředí Richard Brabec se obrátil dopisem na členy Výboru pro životní Poslanecké sněmovny prostředí s žádostí o podporu novely zákona č.100/2001 Sb.


17.6.2016 – novela zákona č.100/2001 Sb., byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 843


15.6.2016 – Vláda ČR projednala a schválila novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Novela_EIA
Novela_EIA_prioritni_stavby


8.6.2016 – odpověď emailem ze Státního pozemkového úřadu v Pardubicích ohledně blokace státních pozemků pro soukromé zemědělce


5.6.2016 – Vyjádření premiéra Sobotky k problematice EIA v pořadu OVM.


23.5.2016 – Jednání na Státním pozemkovém úřadu v Pardubicích ohledně blokace státních pozemků pro soukromé zemědělce.


11.5.2016 – Vláda mimo jiné projednala bod předložený ministerstvem dopravy:

Návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb. čj. 582/16.


5.5.2016 – Mimořádná schůze k EIA a k celkové situaci ve výstavbě silniční infrastruktury. Byla přerušena.

stenografický zápis k přečtení zde


27.4.2016 – K dnešnímu zasedání hospodářského výboru: Místo představení krizového plánu jak řešit problém s EIA se zástupci Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí vlastně omezili na konstatování tristního stavu. Žádná výjimka, žádná dohoda! Celý proces EIA se bude opakovat znovu!! Minimální čas zpoždění dva roky.

zápis z jednání ke stažení zde


27.4.2016 – Vláda ČR na svém dnešním jednání odsouhlasila zadání veřejné zakázky na záchranný archeologický výzkum v trase dálnice D35 v úseku Opatovice – Časy – Ostrov za více než 0,5 mld. Kč (pro upřesnění: v ceně je i skrývka ornice, její uložení atd. – to tvoří téměř polovinu ceny). Na dlouhou dobu asi poslední pozitivní zpráva.


15.4.2016 – článek na IDNES.CZ – Příprava stavby D35 běží i v terénu, vrty zkoumaly půdu vedle koridoru

článek k přečtení zde


14.3.2016 – Odeslán dotaz na Státní pozemkový úřad ohledně blokace státních pozemků pro soukromé zemědělce.


8.3.2016 – Vystoupení premiéra Sobotky ve sněmovně k problematice EIA.

k přečtení zde


22.2.2016 – Jednání na ŘSD Pk k problematice výkupu pozemků a k požadavkům některých zemědělců na směnu nikoliv prodej.


15.2.2016 – Odpověď ministra dopravy Ťoka na interpelaci Jiřího Junka ohledně harmonogramu výstavby D35.

odpoved_interpelace
harmonogram výstavby


8.2.2016 – Schůzka s europoslancem Pavlem Svobodou, členem výboru pro dopravu EU.

Informoval jsem ho o problému s EIA (posouzení vlivu na živ. prostředí), který by mohl znamenat další zdržení ve výstavbě D35. Pan europoslanec přislíbil, že se na stav vyjednávání s Evropskou komisí ve věci problémového zákona bude osobně angažovat u komisařky pro životní prostředí Violety Bulcové.


28.1.2016 – Měl jsem připravenou interpelaci na ministra životního prostředí Brabce ohledně situace EIA. I když už na tu moji nevyšel čas, někteří moji kolegové se ptali na totéž.


Böhnisch interpelace EIA

Nekl interpelace EIA

Pěnčíková interpelace EIA


26.1.2016 – článek v MF DNES: Stavbu nových dálnic ohrožuje změna zákona. Češi chtějí v EU výjimku
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/stavbam-dalnic-hrozi-stopka-v-ohrozeni-jsou-investice-za-220-miliard-1fk-/eko-doprava.aspx?c=A160125_194524_eko-doprava_suj


25.1.2016 – Jednání v poslanecké kanceláři s místním zemědělcem o problematice výkupu pozemků a možnosti jejich směny nikoliv prodeje.


25.1.2016 – Hospodářský výbor a Výbor pro životní prostředí poslal Evropské komisi dopis, ve kterém žádají o výjimku z procesu EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí), který je nezbytný pro další výstavbu D35.


12.1.2016 – Podal jsem interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka ohledně harmonogramu výstavby

interpelace D. Ťok, 12.1.2016


11.1.2016 – R35 (D35) ve sněmovním poločase


ke stažení ZDE: R35 dva roky poté


17.12.2015 – Interpelace poslance Zahradníka ohledně problému s EIA

ke stažení ZDE: Interpelace EIA – Zahradník


2.12.2015 – článek na IDNES.CZ – Na třetím patře R35 se finišuje, proto mizí i střecha nad Hradubickou

Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/dostavba-krizovatky-omezuje-provoz-na-hradubicke-fsz-/pardubice-zpravy.aspx?c=A151202_093043_pardubice-zpravy_msv


24.11.2015 – Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

novela obsahuje: na rozdíl od stávající úpravy, která stanoví pouze maximální horní hranici, kterou kupní cena nesmí překročit, se navrhuje pevné stanovení kupní ceny, coby určeného násobku ceny odhadní.
Další změnou, která se týká pouze kupní ceny u jiné než stavební půdy, je snížení koeficientu na polovinu (ze 16 na 8).
Doplňuje se § 3b odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., upřesňující pravidla pro znalecké oceňování pozemků a staveb.


11.11.2015 – Učiněn dotaz na ŘSD.

1) Jak dopadlo jednání v Časech o prodeji obecních pozemků a je v celé záležitosti nějaký posun?
Záměr prodeje pozemků byl v pátek po projednání v zastupitelstvu a vyvěšen na úřední desku v souladu s § 39 zákona o obcích. Po 15 dnech a schválení zastupitelstvem mohou být smlouvy podepsány.
2) Jak to vypadá nyní s výkupy, respektive kolik je k dnešnímu dni vykoupeno pozemků?
Opatovice – Časy 96%, Časy – Ostrov 90%, u zbývajících smluv probíhají poslední jednání nebo byly již podány návrhy na vyvlastnění.


10.11.2015 – vláda schválila poslanecký návrh novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Poměrně zajímavá věc, která se také mimo jiné opět týká úpravy podmínek výkupů pozemků.


14.10.2015 – článek na IDNES.CZ – Tady už nesejte. Silničáři vytyčili kolíky pokračování silnice R35


Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/silnicari-ohranicili-budouci-pokracovani-r35-fm8-/pardubice-zpravy.aspx?c=A151014_091717_pardubice-zpravy_msv


7.10.2015 – článek na IDNES.CZ – Vyvlastnění pozemků na R35 se vzdaluje, stát se s Časy patrně domluví


Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/silnicari-se-s-casy-nejspise-domluvi-na-prodeji-obecnich-pozemku-pxw-/pardubice-zpravy.aspx?c=A151007_143534_pardubice-zpravy_msv


25.9.2015 – zasedání obecního zastupitelstva obce Časy

Součástí zasedání byl bod Informace k prodeji obecních pozemků pro výstavbu R35 a dosavadní postoj obce. Jednání byli přítomni zástupci pardubické ŘSD v čele s ředitelem Webrem, poslanec Junek, poslanec Kolovratník a novinář z MF Dnes.

Více než dvouhodinová a místy velmi bouřlivá diskuse neměla zcela jednoznačný závěr.

Nicméně bylo zřejmé, že úplně dobře nefunguje komunikace jak mezi obcí a ŘSD, tak mezi obcí a občany. Každopádně většina pochybností a argumentů ze strany obce byla zástupci ŘSD vyvrácena (viz. písemné vyjádření ŘSD). Každopádně nebylo zcela zřejmé, co je hlavním důvodem neochoty obce zatím pozemky neprodat. Chvíli to vypadalo, že obec požaduje za své pozemky šestnáctinásobek nikoliv osminásobek. Následně byl uváděn argument, že na obec se převede velké množství zelených ploch, o které se bude muset starat a tím se jí výrazně zvýší provozní výdaje.

Závěr byl ten, že se bude dále jednat a že ze strany obce je ochota se dohodnout.


25.9.2015 – obdržel jsem odpověď na můj dopis adresovaný ŘSD Pardubice ohledně výstavby R35 v lokalitě Časy a některých výroků pana starosty Seidla. Dopis sice odpovídá na více otázek, než kolik jsem jich položil, ale to není na škodu.

Reakce ŘSD_Časy 9_2015


16.9.2015 – Po dostavbě R35 budou řidiči na křižovatce u Zámrsku kroužit – článek IDNES.CZ

zdroj: http://pardubice.idnes.cz/na-petatricitce-u-zamrsku-postavi-kruhovy-objezd-fv2-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150916_2191995_pardubice-zpravy_jah


14.9.2015 – navštívil jsem starostu Časů pana Zdeňka Seidla. Diskutovali jsme o problémech okolo výstavby R35 v katastru obce a o tom, proč obec zatím nechce prodat svoje pozemky. Pochopitelně jsem se také zeptal na mé dvě otázky, které jsem před týdnem panu starostovi zaslal. Byť měl pro mě pan starosta již připravenou písemnou odpověď, došlo na zpřesňující údaje:

ad 1)
Na základě jakých podkladů jste dospěl k názoru, že po výstavbě R35 dojde ke ztrátě vody v místních studních?
Pan starosta mě opravil, že na základě materiálů odborných firem konstatoval, že se ze studní pravděpodobně ztratí voda. Dle jeho názoru je tedy nutné, aby se občané o danou skutečnost zajímali a v případě změny hladiny ve svých studních po dostavbě R35 mohli řádně reagovat a žádat o případnou nápravu.

ad 2)
O kolik přesně (finanční částka v korunách) klesnou příjmy Vaší obce na dani z nemovitosti v souvislosti s výstavbou R35?
Nelze přesně vyčíslit, protože daň z nemovitosti pro obce vybírá Finanční úřad, ale pan starosta odhaduje na 12 000,- Kč.
Nicméně jsem pochopil, že podstatná část problémů se vyřešila nebo se řeší. Tím zásadním a posledním je pak kompenzace za zvýšené finanční výdaje obce způsobené péčí o obslužné komunikace a zelené plochy, které vzniknou při výstavbě R35. Především tato otázka by se měla řešit na dalším jednání mezi zástupci ŘSD a obce, které proběhne 29. září.


dopis od starosty Časů


2.9.2015 – krátký rozhovor s ministrem dopravy Danem Ťokem po skončení jednání Hospodářského výboru

Dotaz, proč výstavba R35 vypadla z priorit SFDI na rok 2016. Ministr potvrdil, že se víceméně jedná o administrativní záležitost. Protože se v příštím roce pravděpodobně se stavbou nezačne (musely by být vykoupeny všechny pozemky, vydaná stavební povolení a včas vybraný zhotovitel), není nutné aby byla v rozpočtu SFDI zajištěna přesná částka. V případě, že by silničáři přeci jenom všechny věci stihli, tak mě pan ministr ujistil, že se peníze na výstavbu v roce 2016 najdou. Není to tedy tak, že by R35 vypadla z dlouhodobých priorit SFDI a ministerstva dopravy.

Dále jsem panu ministru připomněl jeho slib z červnového setkání ve Vysokém Mýtě o tom, že stát zaplatí stavbu semaforů na stávající I/35 ve Vysokém Mýtě. Pan ministr mě ujistil ,že o tom ví a o následující věc se zasadí.


31.8.2015 – jsem navštívil obec Časy na pozvání paní Zdeny Hanyšové Celé a předmětem naší rozpravy byla situace ohledně výstavby R35

Konkrétně dosavadní neochota obce prodat své pozemky. Při této příležitosti jsem se také seznámil s posledním číslem obecního zpravodaje Časák. V něm pan starosta Seidl popisuje daný stav a ohajuje dosavadní postoj obce. Dle mého názoru tento článek obsahuje poměrně zásadní tvrzení a tvrdá obvinění. Proto jsem se obrátil na ředitele ŘSD Pardubice ing. Vebra dopisem, aby se k tomu vyjádřil, respektive aby odpověděl na některé moje dotazy. Obdobně jsem adresoval dopis na pana starostu a žádám ho o některá podrobnější vysvětlení. S obsahem dopisů se můžete seznámit zde.

DOPIS – ŘSD (Časy)
DOPIS – Starosta Časy

A teď již budeme čekat na odpověď.


29.8.2015 – Nic nového pod sluncem. Termín padl, výstavba R35 začne o rok později – článek MF DNES

zdroj: http://pardubice.idnes.cz/termin-stavby-r35-se-opozdi-d0z-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150825_2186593_pardubice-zpravy_jah


29.8.2015 – vyjádření starosty obce Časy


casak_1

casak_2


17.9.2015 – Sliby nezůstanou na papíře. Stát nalije do silnic v kraji 20 miliard – článek MF DNES

zdroj: http://pardubice.idnes.cz/stat-investuje-do-silnic-0×4-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150817_2184752_pardubice-zpravy_jah


25.8.2015 – článek na ROZHLAS.CZ – Časy komplikují stavbu R35, ve hře je vyvlastnění obecních pozemků

zdroj: http://www.rozhlas.cz/pardubice/zpravodajstvi/_zprava/casy-komplikuji-stavbu-r35-ve-hre-je-vyvlastneni-obecnich-pozemku–1525794


11.8.2015 – Návštěva ŘSD Pardubice.

Informace o postupu výkupů pozemků na trase Opatovice – Časy – Ostrov. V tuto chvíli vykoupeno, respektive je podepsaných a vrácených úctyhodných cca 90% smluv. Podáno jen minimum návrhů na vyvlastnění (cca do 20). Konečný stav výkupů a jejich úspěšnost bude definitivně známá do konce října 2015. Dosud asi největší problémy s výkupy jsou v okolí obce Časy. Soukromý zemědělec a zároveň starosta obce Zdeněk Seidl nechce prodat své ani obecní pozemky.

V úseku Ostrov – Moravská Třebová dokončeny geologické průzkumy. Dále jsou vybráni zhotovitelé na dokumentaci pro územní rozhodnutí. To by mělo být hotovo cca v březnu 2016.


10.7.2015 – článek – DENÍK.CZ – Obec Časy a starosta chtějí víc za pozemky pro silnici R35

Zdroj: http://www.denik.cz/ekonomika/obec-casy-a-starosta-chteji-vic-za-pozemky-pro-silnici-r35-20150710.html


14.7.2015 – článek v MF DNES – Nejde o peníze, ale o trasu R35, tvrdí starosta Časů. Odborníci nesouhlasí

Přípravu stavby silnice R35 blokuje starosta obce Časy, který zatím odmítá prodat obecní i své soukromé pozemky. On tvrdí, že to nedělá kvůli vyšroubování ceny, ale vadí mu nevhodně zvolená trasa a zbytečná ochrana ptáků. Odborníci však s těmito argumenty nesouhlasí.


14.6.2015 – Návštěva 1. místopředsedy české vlády Andreje Babiše a ministra dopravy Dana Ťoka ve Vysokém Mýtě.

Andrej Babiš sdělil, že na přípravu a realizaci výstavby R 35 má vláda dostatek finančních prostředků. Ministr Ťok uvedl, že se musí hledat dočasná opatření, jak napomoci přetíženému Vysokému Mýtu a to například osazením dalších semaforů. Jejich výstavu by pak nemělo financovat město, ale stát prostřednictvím SFDI.


12.5.2015 – článek v MF DNES – Projektantům začínají žně, silničáři dají na přípravu R35 desítky milionů

Zakázky jsou vypsané na všechny části od Ostrova u Vysokého Mýta až po Staré Město u Moravské Třebové.
http://pardubice.idnes.cz/silnicari-maji-miliony-korun-na-pripravu-silnicich-staveb-pnw-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150512_2161747_pardubice-zpravy_msv


7.5.2015 – Návštěva ŘSD Pardubice.

Informace o postupu výkupů pozemků na trase Opatovice – Časy – Ostrov. V tuto chvíli vykoupeno, respektive je podepsaných a vrácených smluv cca 70%. Další jsou v běhu a čeká se na odpovědi.


6.5.2015

Další článek o výkupech pozemků v MF DNES.
R35-prodat státu parcelu


29.4.2015

Písemná odpověď ministra Ťoka na interpelaci ohledně plánované křižovatky na R35 v Litomyšli. Tak asi na tahu je Pardubický kraj, ale je potřeba zvážit, jestli se případným zrušením křižovatky výrazně neopozdí výstavba R35.
Odpověď interpelace – Dan Ťok


2.4.2015 – Interpelace na ministra dopravy Dana Ťoka

Nově zvolená sněmovna se rozhodla změnit nepříznivý stav ve výkupech pozemků pro výstavbu silniční infrastruktury novelou zákona 416/2009 Sb. Stalo se tak v polovině loňského roku a novela vstoupila v platnost 13.9.2014. Na jejím základě se výkupní ceny zvýšily o osminásobek, v případě udělení výjimky ministra na šestnáctinásobek.
Můj dotaz zněl, jak se tato novela uplatňuje v praxi a jaké jsou s ní zkušenosti, zda se daří na jejím základě pozemky bez problémů vykupovat? A konkrétně mě v této souvislosti zajímal stav výkupu pozemků pro výstavbu rychlostní komunikace R35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy – Ostrov.

Ministr Ťok ve své odpovědi shrnul problémy novely:
I přes určitý pokrok v procesu výkupu pozemků poukazují velcí investoři, jak Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty, na značné problémy, a to zejména tyto. Znalec při zpracování znaleckého posudku velmi těžko stanoví obvyklou cenu pozemku určeného pro výstavbu dopravní stavby, jelikož takový pozemek se v praxi neobchoduje. V rámci vyvlastňovacího řízení oceňují znalci vyvlastňované nestavební pozemky často jako pozemky stavební, tedy s přihlédnutím k vydanému územnímu rozhodnutí. Zákonem stanovený šestnáctinásobek hodlají vymáhat v rámci vyvlastňovacího řízení, popřípadě v rámci soudních sporů. Vlastníci pozemků často raději podstoupí vyvlastňovací řízení. Kde je jejich pozice naprosto odlišná, předkládají posudek, který vyvlastňovací úřad jako věcně nepříslušný nepřezkoumává na vyšší cenu, a investorovi nezbývá než se odvolávat k nadřízeným orgánům, případně podávat žaloby s nejistým výsledkem. Velmi nejistý postoj vyvlastňovacích úřadů v případě, že nebude vydána výjimka Ministerstva dopravy k požadavku na šestnáctinásobek ceny, zatím nejsou praktické zkušenosti. Na základě praktických zkušeností a výsledků analýzy Ministerstvo dopravy zváží úpravu a řešení současné situace. Děkuji.

K konkrétním číslům v oblasti výkupů na R35 uvedl následující:
Konkrétní situace na stavbách R35 Opatovice nad Labem-Časy a R35 Časy-Ostrov k 5. 3. 2015: na dalších stavbách výkupy neprobíhají. Celkový počet listů vlastnictví je 549, celkem vlastníků 1102, počet vypořádaných vlastníků k datu účinnosti novely zákona byl 144, počet vypořádaných vlastníků od účinnosti novely zákona je 441, počet běžících výkupů je 517 a počet žádostí o výjimku je 28.

Jedná se o čísla a stav měsíc stará, proto předpokládám, že nyní už budou jiná.

Doplňující otázka se týkala problematické budoucí křižovatky R35 v Litomyšli. Konstatoval jsem, že všichni starostové z regionu tuto křižovatku vnímají jako zcela zbytečnou a zbytečně prodražující náklady na celou stavbu rychlostní komunikace R35. Na ministru dopravy jsem tedy požadoval odpověď na otázku, proč chce stát prostřednictvím ŘSD vynakládat velké finanční prostředky na nechtěnou stavbu.
Konkrétní odpověď zněla: „Já se na to podívám. Pokud je to nechtěná křižovatka, tak proberu s ŘSD, proč na tom trváme. Asi by se to dalo vyloučit.“
Nicméně podstatná bude písemná odpověď, na kterou netrpělivě čekám.

Přesné znění celé interpelace najdete ZDEnebo na stránkách poslencké sněmovny: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/026schuz/s026208.htm#r7


18.3.2015

Článek MF DNES – I když v územním plánu figurují u Litomyšle na budoucí silnici R35 tři mimoúrovňové křižovatky, o tu nejbližší městu místní politici nestojí. Sjezd z rychlostní silnice by podle nich zastavil Litomyšl v rozletu.
celý článek ZDE


12.3.2015

Článek v HN – Nejdřív stavět, pak jednat o ceně. Ťok zvažuje změnu ústavy kvůli vyvlastňování pozemků.
„Takzvaný německý model, kdy se na vybraném pozemku může začít stavět a až následně se řeší cena, za kterou jej stát vykoupí, byl obsažen v návrhu zákona o liniových stavbách“
celý článek ZDE


8.3.2015

Další článek v MF DNES „Výkupy pod R35 sice běží, ale tři desítky majitelů už žádají víc peněz“.

„Nestahoval bych kalhoty, dokud je brod ještě daleko. Určitě je zatím podstatně více těch, kteří na nové podmínky reagují kladně a pozemky chtějí prodat. Na ty druhé je tu ještě čas se připravit a ministerstvo dopravy by tak mělo učinit,“ uvedl poslanec KDU-ČSL Jiří Junek.
Schválení novely Junek za chybu nepovažuje. „Ale bylo to uspěchané. Všichni jsme chtěli logicky co nejdříve problém s výkupy vyřešit. Bohužel bývalý ministr Prachař sliboval prováděcí předpis – vyhlášku, jak se výkupní cena, respektive násobek bude stanovovat. K tomu nedošlo. Na ministerstvu dopravy je jen směrnice,“ řekl Junek.

Zdroj:
http://pardubice.idnes.cz/tricitka-majitelu-bude-pozadovat-vyssi-ceny-za-pozemky-pod-r35-p6x-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150305_2144636_pardubice-zpravy_msv


2.3.2015

Město Vysoké Mýto představilo na klubové scéně M-klubu výstupy dopravního modelu a analýzy dopravních proudů. Tyto vycházejí z průzkumu provedeného ve městě koncem loňského roku a budou podkladem pro řešení dopravní situace ve Vysokém Mýtě.

V následné diskuzi se občané obraceli s dotazy jak na zpracovatele dopravního modelu, tak i na starostu Františka Jiraského. Podpořili další intenzívní jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v Pardubicích a dalšími kompetentními státními orgány o navržených opatřeních, která by zlepšila dopravu na průtahu městem a na přiléhajících komunikacích.


PREZENTACE VÝSTUPŮ DOPRAVNÍHO MODELU A ANALÝZA DOPRAVNÍCH PROUDŮ ke stažení ZDE


11.2.2015

V MF DNES vyšel další článek o R 35 „Vágní novela brzdí výkup půdy pro R35, majitelé chtějí šestnáctinásobek“.

Jako pojistku by to drobnou úpravu, či jasnou definici, kdy se smí použít šestnáctinásobek, asi opravdu chtělo. Nicméně v tuto chvíli mluvit o tom, že je podepsáno málo smluv a že desítky majitelů chtějí 16 násobek je poněkud přehnané. Nevím, kde k těmto informacím kolegové přišli.

Odkaz na článek:
http://pardubice.idnes.cz/kvuli-nepresne-pasazi-o-cenach-pozaduji-silnicari-upravu-novely-pxs-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150211_2138638_pardubice-zpravy_msv


11.2.2015

V Orlickém deníku vyšel článek „Vysoké Mýto dusí auta a kamiony. Existují tři scénáře dalšího vývoje“.

Odkaz na článek:
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/vysoke-myto-dusi-auta-a-kamiony-existuji-tri-scenare-dalsiho-vyvoje-20150211.html


27.2.2015

Reportáž na téma výkupu půdy pro R35 od 4:05 min.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000140227/


26.1.2015

Setkání poslanců Pardubického kraje s ředitelem ŘSD Pardubice B. Vebrem. Informace o dosavadním stavu výkupu pozemků na R35, diskuze k novele zákona o veřejných zakázkách.


24.1.2015

V MF DNES vyšel článek o výkupu pozemků:
Ředitelství silnic a dálnic už čtyři měsíce nabízí majitelům pozemků pod plánovanými dopravními stavbami vyšší ceny. Výkupy tak pokročily i na trase pod budoucí R35. Získávání parcel pro klíčovou silnici, která uleví mnoha městům i přetížené dálnici D1, se tak sune vpřed. Přesto má stát stále jen čtvrtinu pozemků.
Zdroj a celý článek:
pardubice.idnes.cz/stat-zatim-vykoupil-jen-ctvrtinu-pozemku-pod-r35-fux-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150119_2132349_pardubice-zpravy_msv


20.1.2015

V Poslanecké sněmovně jsem oslovil ministra Ťoka a požádal, aby ve svých prioritách myslel i na R 35. Byl jsem ujištěn, že i silnice R35 je v resortu dopravy prioritou. Pan ministr uvažuje realizovat stavbu pomocí PPP projektů (PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu Public Private Partnerships.).


9.12.2014

MF Dnes otiskla rozhovor s novým ministrem dopravy. Ten jako priority v silniční dopravě uvedl dostavby dálnic D11, D8.

Zdroj: http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/tok-planuje-sedesat-kilometru-dalnic-a-urgentni-opravu-mostu-v-ostrave-1149723


4.12.2014

Prezident jmenoval nového ministra dopravy Dana Ťoka.


2.12.2014

Setkal jsem se Bohumilem Vébrem (ŘSD), abych zjistil aktuální stav stavby R35. Hlavní informací bylo, že do konce roku 2014 budou obesláni všichni majitelé pozemků, které je potřeba vykoupit pro stavbu v úseku Opatovice – Ostrov. Majitelé pozemků mají lhůtu na odpověď 90 dnů. Tedy Na konci března 2015 se dozvíme, jak to dopadlo.


13.11.2014

Odstoupil ministr dopravy Prachař.


21.9.2014

Bohužel velkou křivdu cítí majitelé pozemků pod budoucí silnicí R35 z Opatovic nad Labem do Ostrova, kteří prodali své pozemky za třicet korun metr čtvereční. Několikanásobně víc dostanou jejich sousedé, kteří nabídku státu odmítli.

Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/ti-co-prodali-brzy-pozemky-pro-r35-citi-krivdu-fny-/pardubice-zpravy.aspx?c=A140920_2101131_pardubice-zpravy_jah

13.9.2014 – článek v MF DNES – Příprava stavby R35 se rozjede už v září, tvrdí ředitelství silnic

Ředitelství silnic a dálnic chce v září obnovit výkupy pozemků na trase budoucí sílnice R35 z Opatovic před Vysoké Mýto. Stát zvýšil výkupní ceny pozemků novelou zákona, která dnes začala platit.

celý článek ZDE:
http://pardubice.idnes.cz/stavba-silnice-r35-0z2-/pardubice-zpravy.aspx?c=A140912_154748_pardubice-zpravy_mt

13.9.2014 – vstoupila v platnost novela zákona 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Zákon byl vyhlášen 29. srpna ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2014 s účinností od 13.září 2014.

více informací v mém článku na webu Naše Mýto

5.9.2014
Jsem rád, že jsme situaci s výkupem pozemků rychle vyřešili a díky tomu může výstavba R35 pokračovat!

článek z www.rozhlas.cz o výkupech pozemků

13.8.2014
Připojil k novele zákona 416/2009 svůj podpis prezident republiky.

20.7.2014
Novelu zákona 416/2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury schválil senát.

20.6.2014
Dnes prošla novela zákona 416/2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury třetím čtením.

17.6.2014
Dnes prošla druhým čtením novela zákona 416/2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, Bylo také odhlasováno zkrácení lhůty na projednání před třetím čtením na 48 hodin. Do konce týdne tedy budeme vědět, zda se konečně pohnou výkupy pozemků pro R35. Věřím, že ano.

10.4.2014
Nadchod, podjezd, tunel, kruhák…aneb co nás čeká na I/35 ve Vysokém Mýtě – setkání se uskuteční v 16 hodin v informačním centru R 35 ve Vysokém Mýtě (bývalá zemědělská škola)
článek na www.r35.eu

Výstavba R 35
Přijďte se zeptat zástupců Ředitelství silnic a dálnic Pardubického kraje na vše, co Vás zajímá ohledně výstavby rychlostní komunikace R 35. Diskutovat se budou i možnosti vybudování nových bezpečnostních prvků na stávající silnici I/35, která protíná Vysoké Mýto.

28.1.2014
Ve Vysokém Mýtě v prostorách Informačního centra dopravních staveb Pardubického kraje se sešli poslanci zvolení za Pardubický kraj, aby se seznámili s aktuálním stavem příprav dostavby rychlostní komunikace R35. Zároveň se od zástupců ŘSD chtěli dozvědět, jaké jsou největší problémy této stavby a jak by mohli pomoci s jejich řešením. Tisková zpráva ke stažení ZDE: Tisková zpráva – 1. schůzka poslanců k R35
FOTOGRAFIE ZDE

4.1.2014
Rozeslal jsem poslancům zvoleným za Pardubický a Královéhradecký kraj pozvánku na společné informativní jednání k výstavbě R35. Mělo by se uskutečnit 28.1.2014 ve Vysokém Mýtě. Ke stažení ZDE: R 35 – zvací dopis na 1. informační schůzku

Komentář: Uvidíme jaká bude odezva. Pevně věřím, že kladná. Všichni zvolení poslanci měli dostavbu R35 jako prioritu ve volebních programech.

3.1.2014
Na ministra dopravy za hnutí ANO byl nominován Antonín Prachař

Komentář: Škoda. Ale snad pan Prachař udělá pro dostavbu R35 stejně hodně, jako by udělal pan Kolovrátník.

Konec prosinec 2013
V médiích se objevují informace, že ministrem dopravy za hnutí ANO by měl být poslanec z Pardubického kraje Martin Kolovratník

Komentář: Mít ministra dopravy z Pardubického kraje by bylo pro rychlou výstavbu R35 zcela jistě přínosné a velmi pozitivní.

19.12.2013
Pozměňovací návrh poslance Andrleho na změnu státního rozpočtu z důvodu vybudování silničního podjezdu ve Vysokém Mýtě nebyl sněmovnou PČR přijat.

Komentář: Při hlasování jsem se zdržel.

16.12.2013
Poslanec hnutí Úsvit přímé demokracie Karel Augustin Andrle Sylor podal ve druhém čtení zákona o státním rozpočtu pozměňovací návrh. V něm žádal 50 milionů na výstavbu silničního podjezdu silnice I/35 ve Vysokém Mýtě, konkrétně propojení ulic Jeronýmova a Generála Svatoně. Více na http://www.psp.cz/sqw/ppn.sqw?id=6148

Komentář: Pro mě záhadná a téměř nepochopitelná věc. K tomuto záměru neexistuje jediná studie, jediný písemný záměr. Dotazem na ŘSD i SUS Pardubického kraje zjištěno, že z případných zainteresovaných stran nikdo nic o takovém záměru neví.