aktuality


Daleko více aktualit uvidíte na mém facebookovém profilu!

web - junekPraha, 7.3.2016 – Výstava „Tisíciletá tradice české měny“, kterou Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice a Českou mincovnou v Jablonci nad Nisou uvedlo v roce 2013 v New Yorku, má svoji českou verzi a od 7. března je k vidění v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze.

„Před třemi lety, tj. v roce 2013 jsme si připomínali dvacetileté výročí vzniku samostatné české měny (1993–2013). U této příležitosti jsme společně s Východočeským muzeem v Pardubicích vytvořili výstavu, která byla otevřena v New Yorku a putovala i po dalších amerických městech. Sbírkové předměty z pardubické numizmatické sbírky jsme se nyní rozhodli představit i českému publiku,“ komentuje putování výstavy o mincích historik a numizmatik prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro rozvoj Univerzity Pardubice působící na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, který stojí za nápadem i vlastní realizací „newyorské“ výstavy z roku 2013.

Výstava „Tisíciletá tradice české měny“ nabízí stručný přehled více než tisícileté kontinuity české měny. Zájemci se s dějinami české měny v širším evropském kontextu seznámí prostřednictvím deseti výstavních panelů doplněných bohatým obrazovým materiálem i galvanoplastickými kopiemi vzácných historických mincí. Samostatná část je věnována české korunové měně existující od roku 1993, již zájemci mohou obdivovat v závěrečné části výstavy.

„Výstava představuje historické tradice současné české měny, které sahají až do poloviny 10. století. Netradiční formou přibližuje hlavní mezníky měnového vývoje, jimiž český stát, který v období středověku a raného novověku představoval hlavního evropského vývozce mincovního stříbra, přispěl k dějinám peněžního oběhu,“ doplňuje profesor Vorel.

Výstava je koncipována jako putovní. Galvanoplastické kopie mincí podle sbírkových originálů Východočeského muzea v Pardubicích zhotovil tamní restaurátor Michal Vojtěchovský. Autorem grafického návrhu výstavy a průvodní stejnojmenné publikace byl výtvarník Východočeského muzea v Pardubicích Ondřej Ulrich.

„Uspořádání této výstavy v Česku je mimo jiné motivováno i významným nálezem obsáhlého souboru nejstarších českých stříbrných mincí z konce 10. století – denáry knížete Boleslava II., který byl objeven v roce 2015 na území Pardubického kraje a byl získán do numizmatické sbírky pardubického muzea. Kromě Prahy čeká výstavu letos ještě bulharská verze, kterou představíme v Plovdivu,“ dodává k výstavě historik PhDr. Ladislav Nekvapil, správce numismatických sbírek z Východočeského muzea v Pardubicích.

Výstava „Tisíciletá tradice české měny“ je k vidění v prostorách Atria Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Sněmovní 4, Praha 1) na Malé Straně. Vernisáž se koná v pondělí 7. března od 16 hodin. Navštívit unikátní výstavu v Praze je možné do neděle 20. března 2016. Nad touto výstavou jsem rád převzal záštitu.

Fotogalerie ZDE: 160307-vernisaz-6Přijměte pozvání na seminář – Silniční stromořadí a aleje – péče, ochrana, obnova.


pozvanka_SEMINAR_aleje

Seminář Silniční stromořadí a aleje – programVystoupení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 583/ – druhé čtení – 11.2.2016

vystoupení k SFDITiskové zprávy k tématu úniku informací – 11.2.2016

TZ_11_2_2016R35 ve sněmovním poločase

V říjnu 2015 uběhly přesně dva roky od posledních parlamentních voleb. Stejně jako
mnoho jiných kandidátů jsem tehdy i já cítil, že největším problémem našeho regionu
je stále chybějící rychlostní komunikace R35. Ta by měla výrazně pomoci přetížené
dopravě a zároveň je nezbytná pro další rozvoj celého Pardubického kraje. Jaký je
tedy stav v budování R35 po oněch dvou letech a jak aktivně se do něj zapojila dolní
komora parlamentu?

INFORMACE ZDE:
R 35 dva roky potéPF 2016_oficialCZ


Přijměte pozvání na seminář Podkarpatská Rus – 70 let poté. Odstoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu v roce 1945. Příspěvek k dějinám českého parlamentarismu.


Přihlásit se můžete na tel. čísle 606 875 587 nebo e-mailem na eliata@seznam.cz.

POZVANKA_SEMINAR


program semináře:
Program seminaře14.9.2015 – navštívil jsem starostu Časů pana Zdeňka Seidla. Diskutovali jsme o problémech okolo výstavby R35 v katastru obce a o tom, proč obec zatím nechce prodat svoje pozemky. Pochopitelně jsem se také zeptal na mé dvě otázky, které jsem před týdnem panu starostovi zaslal. Byť měl pro mě pan starosta již připravenou písemnou odpověď, došlo na zpřesňující údaje:

ad 1)
Na základě jakých podkladů jste dospěl k názoru, že po výstavbě R35 dojde ke ztrátě vody v místních studních?
Pan starosta mě opravil, že na základě materiálů odborných firem konstatoval, že se ze studní pravděpodobně ztratí voda. Dle jeho názoru je tedy nutné, aby se občané o danou skutečnost zajímali a v případě změny hladiny ve svých studních po dostavbě R35 mohli řádně reagovat a žádat o případnou nápravu.

ad 2)
O kolik přesně (finanční částka v korunách) klesnou příjmy Vaší obce na dani z nemovitosti v souvislosti s výstavbou R35?
Nelze přesně vyčíslit, protože daň z nemovitosti pro obce vybírá Finanční úřad, ale pan starosta odhaduje na 12 000,- Kč.
Nicméně jsem pochopil, že podstatná část problémů se vyřešila nebo se řeší. Tím zásadním a posledním je pak kompenzace za zvýšené finanční výdaje obce způsobené péčí o obslužné komunikace a zelené plochy, které vzniknou při výstavbě R35. Především tato otázka by se měla řešit na dalším jednání mezi zástupci ŘSD a obce, které proběhne 29. září.


dopis od starosty Časů1.9.2015 – Tolerance pro cyklisty: dvě piva
Na své zářijové schůzi bude Poslanecká sněmovna mimo jiné projednávat novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. K tomuto zákonu jsem připravil pozměňovací návrh, který by měl u cyklistů tolerovat určité množství vypitého alkoholu. Dnes je, stejně jako u řidičů motorových vozidel, tato tolerance nulová a za její porušení hrozí mnoha tisícové pokuty.

Neznamená to však, že by se na silnicích měli objevovat opilí cyklisté. Návrh totiž obsahuje horní hranici hladiny alkoholu, při níž bude možné řídit nemotorové vozidlo nebo jet na zvířeti. Tato hranice by měla být 0,5 promile a odpovídá přibližně dvěma desetistupňovým pivům. Mimo jiné jedna z věcí, která mě přiměla k předložení pozměňovacího návrhu, byla situace na cyklostezkách. I zde platí v současné době nulová tolerance. Řešíme tak absurdní situaci, kdy se budují cyklostezky jako relaxační a turistické cíle a kde logicky hledáte i občerstvení. Zároveň se pak musíte obávat drastických postihů za to, když právě zde vypijete pro zahnání žízně pivo nebo vinný střik. Asi nejznámější jsou v tomto ohledu cyklistické trasy na jižní Moravě, které lákají cyklisty na putování za vínem a z velké části jsou důležitým příjmem pro místní vinaře. Nicméně nemusíme chodit tak daleko. Všichni dobře známe v našem regionu cyklostezku vedoucí podél Orlice z Chocně až do Letohradu. Ta je zejména v letních měsících vyhledávaným výletním místem. Sám jsem zažil tu všeobecnou paniku a úprk, když se mezi cyklisty roznesla zpráva, že na konci stezky v Chocni stojí hlídka policie a provádí kontroly.
Určitá tolerance hladiny alkoholu v krvi při jízdě na kole je běžná v mnoha evropských zemích a nejčastěji je právě 0,5 promile. To je nicméně dáno tím, že v těchto zemích je tolerance i pro řidiče motorových vozidel. Jsou ale země, kde je tolerovaná hranice pro cyklisty vyšší. V Německu dokonce není stanovena vůbec a cyklista musí pouze prokázat zvládnutí bezpečné jízdy na svém stroji.

odůvodnění
vyjádření MD12.8.2015 – další aktuality v sekci o silnici R35.29.4.2015 – Odpověď na interpelaci ministra dopravy Dana Ťoka

Dnes odpověď ministra Ťoka na interpelaci ohledně plánované křižovatky na R35 v Litomyšli. Tak asi na tahu je Pardubický kraj, ale je potřeba zvážit, jestli se případným zrušením křižovatky výrazně neopozdí výstavba R35.
Odpověď interpelace – Dan Ťok2.4.2015 – Interpelace na ministra dopravy Dana Ťoka

Nově zvolená sněmovna se rozhodla změnit nepříznivý stav ve výkupech pozemků pro výstavbu silniční infrastruktury novelou zákona 416/2009 Sb. Stalo se tak v polovině loňského roku a novela vstoupila v platnost 13.9.2014. Na jejím základě se výkupní ceny zvýšily o osminásobek, v případě udělení výjimky ministra na šestnáctinásobek.
Můj dotaz zněl, jak se tato novela uplatňuje v praxi a jaké jsou s ní zkušenosti, zda se daří na jejím základě pozemky bez problémů vykupovat? A konkrétně mě v této souvislosti zajímal stav výkupu pozemků pro výstavbu rychlostní komunikace R35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy – Ostrov.

Ministr Ťok ve své odpovědi shrnul problémy novely:
I přes určitý pokrok v procesu výkupu pozemků poukazují velcí investoři, jak Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty, na značné problémy, a to zejména tyto. Znalec při zpracování znaleckého posudku velmi těžko stanoví obvyklou cenu pozemku určeného pro výstavbu dopravní stavby, jelikož takový pozemek se v praxi neobchoduje. V rámci vyvlastňovacího řízení oceňují znalci vyvlastňované nestavební pozemky často jako pozemky stavební, tedy s přihlédnutím k vydanému územnímu rozhodnutí. Zákonem stanovený šestnáctinásobek hodlají vymáhat v rámci vyvlastňovacího řízení, popřípadě v rámci soudních sporů. Vlastníci pozemků často raději podstoupí vyvlastňovací řízení. Kde je jejich pozice naprosto odlišná, předkládají posudek, který vyvlastňovací úřad jako věcně nepříslušný nepřezkoumává na vyšší cenu, a investorovi nezbývá než se odvolávat k nadřízeným orgánům, případně podávat žaloby s nejistým výsledkem. Velmi nejistý postoj vyvlastňovacích úřadů v případě, že nebude vydána výjimka Ministerstva dopravy k požadavku na šestnáctinásobek ceny, zatím nejsou praktické zkušenosti. Na základě praktických zkušeností a výsledků analýzy Ministerstvo dopravy zváží úpravu a řešení současné situace. Děkuji.

K konkrétním číslům v oblasti výkupů na R35 uvedl následující:
Konkrétní situace na stavbách R35 Opatovice nad Labem-Časy a R35 Časy-Ostrov k 5. 3. 2015: na dalších stavbách výkupy neprobíhají. Celkový počet listů vlastnictví je 549, celkem vlastníků 1102, počet vypořádaných vlastníků k datu účinnosti novely zákona byl 144, počet vypořádaných vlastníků od účinnosti novely zákona je 441, počet běžících výkupů je 517 a počet žádostí o výjimku je 28.

Jedná se o čísla a stav měsíc stará, proto předpokládám, že nyní už budou jiná.

Doplňující otázka se týkala problematické budoucí křižovatky R35 v Litomyšli. Konstatoval jsem, že všichni starostové z regionu tuto křižovatku vnímají jako zcela zbytečnou a zbytečně prodražující náklady na celou stavbu rychlostní komunikace R35. Na ministru dopravy jsem tedy požadoval odpověď na otázku, proč chce stát prostřednictvím ŘSD vynakládat velké finanční prostředky na nechtěnou stavbu.
Konkrétní odpověď zněla: „Já se na to podívám. Pokud je to nechtěná křižovatka, tak proberu s ŘSD, proč na tom trváme. Asi by se to dalo vyloučit.“
Nicméně podstatná bude písemná odpověď, na kterou netrpělivě čekám.

Přesné znění celé interpelace najdete ZDEnebo na stránkách poslencké sněmovny: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/026schuz/s026208.htm#r7Chceme napravit majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.

Proto jsme 16.2.2015 společně s dalšími poslanci (Vladislav Vilímec, Jana Černochová, Radek Vondráček, Jana Hnyková) navrhli novelu zákona č. 212/2009 Sb.
celé znění novely včetně důvodové zprávy zde

Za majetek v Zakarpatí by mohli dědicové dostat dvě miliardy – článek na serveru novinky.czAdopce hrobu E.S.Vráze

V rámci pomoci a podpory jsem se zapojil do projektu Adopce hrobů pražských hřbitovů. Na pražských hřbitovech existují desítky hrobů významných osobností, o které se již nikdo nestará a neplatí nájemné. Těmto hrobovým místům pak hrozí zánik.
více o projektu

Osobně jsem se rozhodl postarat o hrob slavného byť dnes trochu zapomenutého českého cestovatele Enrique Stanko Vráze. Na sklonku roku 2014 jsem podepsal smlouvu na pronájem hrobového místa na 10 let. Letos mě čeká ošetření zeleně a zejména nové pozlacení náhrobního kamene, kde je vyobrazení Země a také Vrázův podpis.


Kdo byl Enrique Stanko Vráz? Více informací zde.


Vrázův podpis na náhrobku

Hrob E.S.Vráze na pražských OlšanechUŽ JE TO TADY!! Sedmnáctého v sedmnáct

Už je to tady a už je to pětadvacet let. Už je to čtvrt století, kdy se rozkymácel totalitní komunistický režim, aby nakonec žuchnul k zemi jak podťatý. Nemusíme se bavit, co se za těch pětadvacet let povedlo a co ne, nemusíme dumat nad tím, zda pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí a dokonce se ani nemusíme přít o to, jak to tenkrát přesně bylo. Stačí, když přijdeme zavzpomínat, vybavit si tu báječnou atmosféru, která všechny hřála, těšila a spojovala. Zkrátka přijďte všichni, kteří na 17. listopad roku 1989 a celou Sametovou revoluci nemůžete zapomenou a kteří netrpíte smutnou nostalgií po soudružských dobách. A přijďte i Vy, kteří jste se narodili ve svobodné společnosti, protože bez Vás se ta svoboda v budoucnu neobejde.


StanislavSkalicky_demonstace1989-90f


Tak tedy kdy a kde
Přijďte zapálit svíčku 17. listopadu v 17 hodin k morovému sloupu na náměstí Přemysla Otakara II.
Zavzpomínáme, zazpíváme, promítneme fotografie z listopadového dění ve Vysokém Mýtě. Nezapomeňte si připnout na klopu trikolóru a do kapsy vzít svazek klíčů. Další dobové atributy včetně transparentů všichni přivítají.
Kdo má v rodinném archivu dobové fotografie a může je naskenované poskytnou, budeme nesmírně rádi (fotografie zasílejte na adresu jiri.junek@seznam.cz)

Pozvěte na happening Sedmnáctého v sedmnáct všechny kamarády a známé.

Těšíme se na Vásna pozvání poslance Jiřího Junka nás čekají v Pardubickém kraji tyto návštěvy:

25.9. ministr zemědělství Marian Jurečka - návštěva farmy v Šedivci, Střední školy zemědělské a veterinární v Lanškrouně, rybí farmy v Rokytně, dostihového závodiště v Pardubicích. Po oficiální části návštěvy jste zváni od 18:30 na besedu do Dolní Dobrouče.


jurecka

2.10. místopředseda vlády Pavel Bělobrádek – návštěva firmy IVECO BUS ve Vysokém Mýtě.

2.10. ministr kultury Daniel Herman – návštěva Vraclavi a Dobříkova, po oficiální návštěvě jste zváni od 17:00 na besedu do České Třebové.


herman


Všechny Vás zvu v pondělí, 15. září od 18:00 do Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě na mojí přednášku Vládní vojsko a Vysoké Mýto.


vojsko


„Platný jak vládní vojsko v Itálii“, dříve běžné rčení je dnes už téměř zapomenuto, stejně jako existence samotné protektorátní armády. Pojďme si tedy přiblížit vládní vojsko, proč vzniklo, jak fungovalo, jaká byla jeho úloha při nasazení v Itálii či během květnového povstání v roce 1945. A jaký vztah má vlastně vládní vojsko k Vysokému Mýtu? Jeden z jeho jedenácti praporů – 9. prapor – byl ubytován právě v tomto městě.

pozvánka ZDEPřijměte pozvání na seminář s diskusí: Lichva, vymáhání, exekuce: jak zastavit neetické praktiky.

8.9.2014, 16:00 v Domě techniky v Pardubicích


lichva19.6. proběhl v poslanecké sněmovně křest knihy Pavla Roberta Magocsiho NÁROD ODNIKUD, ILUSTROVANÉ DĚJINY KARPATSKÝCH RUSÍNŮ. Za přítomnosti autora i vydavatele Valerie Padiaka byla představena publikace předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi a poslanci Jiřímu Junkovi.

Publikace ve stručné formě popisuje historii karpatských Rusínů od raného středověku až po současnost, tedy včetně období, kdy tento „národ odnikud“ byl i součástí Československé republiky. Publikace sice byla vydána již v roce 2006, ale až nyní vychází v českém překladu.
A jak se křest knihy dostal až na půdu Poslanecké sněmovny?
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě připravilo v roce 2005 výstavu o roubených kostelech, které byly ve 30. let 20. století přemístěny z tehdejší Podkarpatské Rusi do Čech a na Moravu, např. Kostelík v Dobříkově u Vysokého Mýta. Díky ní vysokomýtské muzeum navázalo kontakty se spolkem Rusínů, které vyústily ve vzájemnou spolupráci a nakonec v zapůjčení výstavy na různá místa Zakarpatské Ukrajiny Užhorodem počínaje a Koločavou konče. Díky této spolupráci se na současného poslance a bývalého ředitele J. Junka obrátil V. Padiak s prosbou o propagaci a představení knihy v Poslanecké sněmovně.


IMG_0839

IMG_0808

FOTOGRAFIE ZE KŘTU KNIHY ZDE


Výstava „Karosářství dříve a dnes“ byla úspěšně zahájena 16.6.

Historický automobil z dílny slavného karosáře Josefa Sodomky bude v druhé polovině června vystavován v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Výstava nese podtitul Historie nejslavnější československé karosárny Sodomka Vysoké Mýto.


karosarstvi_psp_003

karosarstvi_psp_016

FOTOGRAFIE Z VERNISÁŽE ZDE

Pro tento projekt získal poslanec Jiří Junek Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a firmu MCAE Kuřim. Díky nim budou mít návštěvníci naší nejvyšší ústavní instituce jedinečnou příležitost seznámit se s tím, jak vznikaly automobilové karosérie před více než sedmdesáti lety a jak vznikají dnes za pomoci 3D technologií. Dobové fotografie, výkresy, originální modely automobilů Aero 50, Bugatti T57, Tatra 70A a mnohé další představí také um našich předků a technickou vyspělost meziválečného Československa a zároveň budou důstojně propagovat a reprezentovat Vysoké Mýto, potažmo celý Pardubický kraj. Naopak 3D skener s 3D tiskárnou poodhalí netušené možnosti těchto moderních přístrojů nejenom v automobilovém průmyslu, ale například i při ochraně movitého kulturního dědictví
Skutečnou raritou pro Poslaneckou sněmovnu bude vystavení automobilu Aero 50 Dynamik. Jeho příjezd bude složitý nejenom po stránce organizační, ale i po stránce technické – rezerva pro průjezd do atria Sněmovny totiž činí pouhé 3 cm na každou stranu vozu. Tím ovšem technické rarity celé výstavy nekončí. Muzejníci se dále chystají zavěsit ke stropu Sněmovny repliku historického kluzáku Skaut. Důvodem je fakt, že tyto kluzáky vyráběla vysokomýtská karosárna pro výcvik mladých pilotů v předválečném období. Kluzák bude zároveň upoutávkou na velkou reprezentativní výstavu Historie létání a letecké výroby, která proběhne v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě letos na podzim.

Karosářství dříve a dnes
Historie nejslavnější československé karosárny Sodomka Vysoké Mýto
16. – 29. června 2014.
atrium Poslanecké sněmovny PČR
Sněmovní 4
Praha 1

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží dne 16.6. v 16 hodin, s úvodním slovem, hudebním vystoupením Petry Ernyei a pod dohledem četnické hlídky.
Pozvání přijal předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, místopředseda vlády Pavel Bělobrádeka, ministr kultury Daniel Herman.


Pokud chcete tuto jedinečnou výstavu navštívit, musíte se předem objednat na telefonním čísle 606 875 587 a domluvit termín a čas.